Disclaimer

Disclaimer
Knowler.io biedt een webapplicatie aan waarmee het mogelijk is om te chatten met bezoekers van uw website of bezoekers hulp op afstand te bieden via de webbrowser.

Disclaimer voor www.knowler.io
Cobrowser B.V. handelend onder de naam Knowler.io, hierna te noemen Knowler.io, verleent u hierbij toegang tot www.knowler.io en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Knowler.io behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Knowler.io spant zich in om de inhoud van www.knowler.io zo veel mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is.

De op www.knowler.io aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Knowler.io.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.knowler.io onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.knowler.io opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Knowler.io nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Knowler.io.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knowler.io, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy & Cookies
Lees hier ons privacy- en cookiebeleid.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.